Content marketing & SEO: een stappenplan

seo-content

Content marketing is voor veel SEO-specialisten een belangrijk middel om links te verkrijgen en beter vindbaar te worden. Door het volgen van onderstaande stappenplan kan een optimaal resultaat worden behaald.

Stap 1: plannen
Doelstelling(en) bepalen
Voordat er wordt nagedacht over een doelgroep, vorm of middel, is het van belang de doelstellingen te bepalen. Ook de stappen creatie en publicatie zijn sterk afhankelijk van de gekozen doelstellingen.Voor SEO kunnen met behulp van content marketing relevante, kwalitatieve links worden verkregen. Om dit te bereiken is een andere benadering nodig dan wanneer de nadruk ligt op het verkrijgen van social shares of verkeer. Mogelijke doelstellingen zijn het verkrijgen van relevante, kwalitatieve links, social shares, verkeer of leads/conversies.

De doelgroep is bepalend voor het soort content en de manier waarop dit gepubliceerd & verspreid moet worden. Organisaties maken vaak gebruik van persona’s om doelgroepen te segmenteren. Dit is een prima basis als de content gericht is op (potentiële) klanten. Maar als het doel is om zoveel mogelijk kwalitatieve links te verkrijgen, dan ziet de doelgroep er heel anders uit. De kans is dan ook groot dat er niet altijd persona’s voor uitgewerkt zijn

Klein beginnen

‘Think big, start small’. Organisaties die nog weinig ervaring met content marketing hebben (of als het succes bewezen moet worden) doen er goed aan om kleinschalig te beginnen. Start initieel geen mega project met veel stakeholders, afhankelijkheden en onzekerheden. Mocht het initiatief geen succes worden dan is de kans op vervolg namelijk direct een stuk kleiner.

Zorg dat tijdens het plannen ook de propositie en eventuele communicatie uitgangspunten (boodschap, copy guides, etc.) mee worden genomen. Zoek waar mogelijk ook naar aansluiting met eventuele bestaande uitingen. Hierdoor wordt eenduidige communicatie geborgd.

Stap 2: creatie

Onderwerpen bedenken & plannen
Gebaseerd op de doelstelling(en) en doelgroep moet worden nagedacht over onderwerpen. Gebruik hiervoor brainstormsessies, speel in op actuele- of terugkerend thema’s/onderwerpen of bedenk deze aan de hand van zoekwoorden onderzoek. Door gebruik te maken van een content marketing kalender wordt ook de continuïteit en de planning van content marketing initiatieven gewaarborgd.

Ontwikkelen van content
Content marketing valt of staat bij goede content. Helaas wordt hier in de praktijk te weinig in geïnvesteerd (qua tijd & budget). Voor content marketing geldt: doe het goed of doe het niet. Wees origineel, kies voor een unieke invalshoek of voer het gewoonweg beter uit dan eerder is gedaan.

Als er in-house te weinig capaciteit, creativiteit of kennis aanwezig is moet worden gezocht naar specialistische partners met aantoonbare ervaring.

Content vormen
De vorm van de te ontwikkelen content hangt wederom af van de doelstellingen, doelgroep, etc. Een uitgebreide infographic is minder geschikt om kwalitatieve links mee te verkrijgen, omdat weinig sites geneigd zijn deze te plaatsen. Een whitepaper met begeleidende content daarentegen wel.
Mini infographics (‘snackable’ content) & korte video’s lenen zich weer goed voor verspreiding op sociale platformen. Het één sluit het ander overigens niet uit. Het kan een bewuste keuze zijn om juist meerdere vormen te ontwikkelen en te verspreiden.

Stap 3: publicatie
Markt in kaart brengen
Helaas verspreid goede content zich niet altijd vanzelf. Om SEO succes te behalen met content marketing is de publicatie & verspreiding van het groot belang. Het doel is uiteindelijk om content zo goed mogelijk verspreid te krijgen en hier links, shares en/of verkeer aan over te houden.

Om niet met hagel te gaan schieten is het belangrijk om de markt in kaart te brengen. Zo moet worden uitgezocht op welke (en wat voor) sites de doelgroep tijd doorbrengt. Er moet worden bekeken welke sites vergelijkbare content publiceren of erover schrijven. Hetzelfde geldt voor personen (op sociale platformen) die als deskundig worden beschouwd op een bepaald gebied of er veel over schrijven/delen. Vergeet ook niet om te putten uit bestaande contacten/partnerships van een communicatie en/of PR afdeling.

Verspreiding van content
De verspreiding van de content wordt idealiter ondersteund door verschillende kanalen. Denk hierbij aan de eigen site, accounts op sociale platformen, de nieuwsbrief en PR. Bedenk wel van tevoren of het kanaal past bij het gekozen onderwerp en de content vorm.

Iedere organisatie heeft een eigen netwerk van (externe) partners. Het loont de moeite om vooraf te bekijken welke partners eventueel benaderd kunnen worden voor het plaatsen van content.

Stel contacten van te voren op de hoogte wat, wanneer en waar gepubliceerd wordt. Het is zaak om selectief te werk te gaan en enkel partners te benaderen waarvoor het echt interessant en relevant is.

Stap 4: evaluatie
Gebruiken van de juiste metrics
De evaluatie lijkt een stap achteraf, maar met het bepalen van de juiste metrics moet vooraf al rekening worden gehouden. Voor ieder content marketing initiatief kunnen andere metrics worden gehanteerd. Denk hierbij aan het aantal verkregen links, het aantal shares/tweets of sociale platformen, aantal downloads van een stuk content of het verkeer richting een artikel, video of site.

Het evalueren is belangrijk om draagvlak binnen de organisatie te krijgen of behouden. Het positieve effect van content marketing is, net zoals SEO, niet altijd direct zichtbaar. Zeker als er met ‘niets’ begonnen wordt, zal het enige tijd kosten voordat er concrete resultaten getoond kunnen worden. Het is daarom verstandig om te werken met zowel ‘zachte’ (engagement, interactie) als ‘harde’ (sales, omzet) metrics.

Continue proces
Afhankelijk van het content marketing initiatief is de evaluatie een continue proces. Het doel van het evalueren is om de content marketing strategie aan te passen en deze zodoende te optimaliseren.

Betere SEO resultaten dankzij content marketing
Met behulp van bovenstaande stappenplan is het mogelijk om content marketing effectiever in te zetten voor SEO doeleinden. De stappen gevisualiseerd:

Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>